آیا میدانید لامپ هایه سوخته هم برق مصرف میکنند.

در خیلی از منازل دیده میشد که لامپ هایه سوخته( مثلا بر رویه لوستر ) مدت ها متصل به برق می باشد . این لامپ ها همجون لامپ هایه سالم برق را در خود جریان میدهند ولی خروجی ( روشنایی) ندارند.