چگونه می توان لامپ با حباب شکسته را از سرپیچ باز کنید؟

برق را قطع،سپس نیمی از سیب زمینی را داخل آن فرو کرده و سپس بچرخانید تا باز شود.